Качество
Качество

ЖАЯ означава гарантирано качество:
- Производството на продуктите следва стандартите на международната норма за следене на качеството: ISO 9001:2008

- Производственият процес на фармацевтични продукти следва GMP стандартите (Добри производствени начини за медицински продукти).

- Продуктите се пакетират според вътрешната система за следене на качеството (маркират се със знак E).

- Компанията се грижи за околната среда – следвайки процесите за рециклиране. Всички продукти са маркирани с Green Point символ.

- Компанията е член на Полският съюз на частни работодатели и Полската камара на фармацевтичната индустрия и медицински продукти POLFARMED