Изследователска база
Изследователска база

ЖАЯ означава модерни лаборатории за изследвания:

- Имаме три лаборатории (научноизследователска и развойна, физико-химична и микробиологична) и отдел за следене на качеството.
- Нашите лаборатории са оборудвани с най-модерната техника за измервания и контрол.
- Добавянето на консерванти е сведено до минимум, за да се намали риска от алергии.