Защита на личните данни
Защита на личните данни

Защита на личните данни
Ziaja LTD Pharmaceuticals [Ziaja LTD Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.] уважава правата на потребителите на този сайт за защита на личните данни. Отговорност на главният администратор на ziaja.bg ЖАЯ ЕООД е да осигури пълна безопасност на данните оповестени в дружеството. Тези данни са в зависимост от наличността на специални защитни мерки, които да предотвратят неоторизиран достъп до тях.
Сайтът поддържа минимално количество информация, нужна за да се осъществи добро обслужване на клиентите. Например, за да се информират потребителите относно нови продукти или промоции. Сайтът събира нужни потребителски данни (например попълването на регистрационната форма) като име, телефон, адрес за контакт, за да се осъществи доставката на информационни и промоционални материали (по изрично искане от страна на потребителя), или електронна поща, адрес.
При попълване на регистрационната форма се изисква посочването дали потребителят желае да получава известия за промоционални дейности, нови продукти, събития както и търговска информация. Съгласно Закона защита на личните данни се изисква потребителя да даде съгласие за използването на личните му данни от ЖАЯ EOOД за вътрешни цели на компанията. В случай на организирането на игри на местно ниво, освен регистрационната форма може да се събират и друг тип лични данни. Потребителят е абсолютно свободен да не дава съгласие за обработване на личните му данни от ЖАЯ EOOД както и да променя/коригира информацията, която той/тя е предоставил.

Авторски права
Всички права в този сайт са запазени. Това включва запазени права на: търговски марки, предмети и други автентични материали. Потребителят може да тегли и принтира страници на желан от него фрагмент при условие, че това не нарушава авторските права на търговските марки. Този сайт не може да бъде копиран, предаван по електронен път, модифициран или използван за търговски цели, освен ако няма предварително писмено съгласие.


Бисквитки
Сайтът използва бисквитки, за да провери дали потребителят е посещавал ziaja.bg преди. При изключване на бисквитките не се спира достъпа на потребитяля, но това прави сайта по-малко услужлив.
За повече информация относно правата за защита на личните данни в ziaja.bg,моля пищете на: ziaja@ziaja.bg