Политика за поверителност

Целта на тази политика за поверителност е предоставяне на основни информации относно обработване и защита на личните данни на потребителите на уебсайт ziaja.com.

Уебсайт ziaja.com (наричан по-долу Сайт) се поддържа от Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. със седалище в Гданск, ул. Йесиенна 9 (80-298 Gdańsk), вписан в регистра на предприемачите, воден от Районния съд в Гданск-Пулноц в Гданск [Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku], VII Стопанско отделение в Националния съдебен регистър номер KRS 0000021573, NIP 584 020 11 86, REGON 008102970, основен капитал в размер 1.000.000,00 зл.

Личните данни предоставени от потребителите на Сайта във връзка с използването на Сайта се обработват от Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. със седалище в Гданск, ul. Jesienna 9 (80-298 Gdańsk), което е администратор на предоставени лични данни по смисъла на:
1. Регламента на Европейския Парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободно движение на такиви данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ на ЕС L 2016.119.1) (RODO) и
2. Закона от 29 август 1997 година за защита на личните данни (т.е. ДВ 2016, поз. 922 с изм.);

Във връзка с използването на Сайта в случай ако потребителят иска абонамент за нюзлетър, той трябва да предостави лични данни, особено адрес на електронна поща. Потребителят може да се съгласи да получава търговска информация чрез електронна поща на посочения от потребителя адрес на електронна поща по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона от 18 юли 2002 година за предоставяне на услуги по електронен път (т.е. ДВ 2017, поз. 1219 с изм) от Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. със седалище в Гданск (адрес: ul. Jesienna 9 80-298 Gdańsk), за изпращане на така наричан нюзлетър.

Предоставяне на лични данни е доброволно но е необходимо за получаване на нюзлетър или използване на услуги и избрани функционалности на Сайта.

Лични данни, по-специално адрес на електронна поща, предоставени от потребителите на Сайта в процеса на записване за получаване на търговски информации, се обработват за предлагане на услуги извършвани по електронен път, за цели свързани с функционирането на Сайта и при изразено изрично съгласие от потребителя – за маркетингови цели.

Потребителят на Сайта има право на достъп до съдържание на своите лични данни и право на коригиране или изтриване на личните данни, ограничаване на обработката, право на прехвърляне на данни, право на възражение, право да оттегли съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие, преди неговото оттегляне.

Освен това потребителят на Сайта има право да подаде възражение до органът, който надзирава спазването на разпоредбите за защита на личните данни, когато счита, че обработване на личните данни на потребителя нарушава разпоредбите на Регламента на Европейския Парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободно движение на такиви данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ на ЕС L 2016.119.1) (RODO).

Личните данни предоставени от протребителя на Сайта ще бъдат обработвани въз основа на чл. 6, ал. 1, точка а) от Регламента на Европейския Парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободно движение на такиви данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ на ЕС L 2016.119.1) (RODO) и въз основа на чл. 23, ал. 1 подточка 1 от Закона от 29 август 1997 година за защита на личните данни (т.е. ДВ 2016, поз. 922 с изм.).

Личните данни на потребителя на Сайта ще бъдат съхранявани докато потребителят оттегли съгласието за такава обработка.

По време на посещението на Сайта, системата използвана от администратора автоматично изтегля: IP адреса, който записва в регистрационни файлове за вход. Тези данни са събирани само за статистика и са анонимни. В допълнение към IP адреса, системата извлича данни от файлове на „бисквитките”.

Бисквитките са малки файлове /особено текстове, който са запеметени в устройството на потребителя /т.е. компютър, смартфон, таблет/ между друго за използване на всички функционалности на Сайта. Благодарение на тези файлове е възможно да се съберат статистически данни на Сайта, което позволява на нейното развитие в бъдеще. Бисквитките не променят настройките на устройството и не са вредни по никакъв начин нито за устройството, както и за инсталирания на него софтуер. Бисквитките могат да бъдат изтрирани и блокирани съгласно инструкциите на използвания браузър.

Бисквитките, които се запазват от системата на администратора са разделени на:
- Сесийни – за записване на действията на потребителя при ползване на Сайта. Невъзможността за запазване на сесийни бесквитки не засяга функционалността на Сайта, но може да затрудни използването на някои от елементите му. Бисквитите се изтриват от кеш паметта на браузъра след завършване на посещението на Сайта /след напускане на Сайта или затваряне на браузъра/.
Статистически – за записване на информация за първото/последното посещение на Сайта, продължителността на посещенията, разглеждани подстраници, източници, от които потребителят намери страница на Сайта – това са между друго Google файлове Inc. (подробности за тези файлове се намират на страница:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.)

Блокиране на тези файлове не засяга функционирането на Сайта. Времето за съхранение на бисквитките е посочено в горепосочена връзка.

Промяна на конфигурацията на обслужване на бисквитките е описана на уебсайтове на производители на софтуер:

• Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
• Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en
• Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pl_PL&viewlocale=en_US
• Opera:
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


- Постоянни – съхранявани на устройството за времето, определено в параметрите на тези файлове или докато бъдат извадени от устройството.

Бисквитите не се използват за идентифициране на самоличността на потребителите.

Администраторът полага всички усилия за да осигури ефективна защита на обработваните лични дании. Личните данни прехвърляни от уебсайта на сървера на оператора са защитени чрез шифрована SSL връзка. Администраторът при обработване на личните данни използва организационни и технически мерки в съответствие с разпоредбите на полското законодателство, насочени към предотвратяване на незаконно обработване на данни и тяхната случайна загуба, унищожаване или повреда.

Личните данни няма да бъдат прехвърляни извън Европейския съюз.

Личните данни на Клиента могат да бъдат прехвърляни към следните категории получатели: доставчици на услуги, които предоставят на Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. технически и организационни решения, което дава възможност за предоставянето на услуги като изпращане на нюзлетър и управление на организацията Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. (особено на доставчици на телеинформационни услуги, куриерски и пощенски фирми и рекламни фирми) за правилно изпълнение на тези услуги;

С администратора можете да се контактувате:
- по електронна поща, чрез изпращане на кореспонденция на следния адрес: export@ziaja.com,
- по телефона на номер +48585213510,
- посредством поща на следния пощенски адрес: Ziaja Ltd ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk, Poland.

На потребителите ще бъдат предоставени поръчени информации: нюзлетър, прессъобщения, търговски информации и отговори на въпроси с еднолично съгласие на потребителите.

Администраторът си запазва правото да прави промени в настоящата политика на поверителност. Промени ще бъдат публикувани на Уебсайта.